Gestalt Institute Nepal

De studenten zijn psychologen, studentpsychologen, sociale werkers, leraren en hulpverleners. De problematieken waar zij als hulpverlener mee geconfronteerd worden zijn: PTST van na-oorlogse trauma’s, opvang van vluchtelingen, depressie, angststoornissen, straatkinderen met drugverslaving, kinderprostitutie, intergenerationele conflicten; botsen van oude tradities en meer hedendaagse leef- en woonvormen. Na de aardbevingen is er een opmerkelijke verhoging van alcoholverslaving, zelfmoord en depressie. Persoonlijke problematieken zijn vaak: verlating, trauma’s van lijfstraffen op school, botsing met de vorige generatie rond de oude tradities, gearrangeerde huwelijken en vrijere partnerkeuze, kiezen voor studie, e.d.

Een opleidingsjaar bestaat uit 5 blokken van 5 dagen training, intervisiegroepen en verslagen en wordt afgerond met een opdracht.
De 4-jarige opleiding wordt afgerond met een eindwerk.

 

Care for the forgotten people

Het jaar 2015 werd getekend door de aardbevingen in april en mei. Samen met de studenten werd in juli 2015 het project “Care for the forgotten people” gestart. Als hulpverleners werden ze geconfronteerd met expliciete noden van mensen die ondanks de grootschalige hulp, toch uit de boot vielen. Dat was de directe aanleiding om met het project te starten.

Na de aardbevingen bestond deze hulp in eerste instantie uit: voedselpakketten, shelters, noodklassen, warme kleren en schoenen voor de winter van de Shredda Bahkti School in Lallitpur en de basisschool in Sishuwatar.

In 2016 volgde het project “Bouwstenen voor Nepal”. JS bouwde dat jaar in totaal 6 huisjes voor 6 families. De gemiddelde prijs bedraagt voor zo’n huisje 1750 euro.

Tijdens ons bezoek in november 2017 bezochten we – naast de families – ook een kindertehuis. Zij hadden voor de winter dringend warme dekens nodig. De dekens voor de 25 kinderen van het Rising Hope Childrens Home werd het winterproject van Just Solidarity.